Z naší činnosti

Těžení nerostů v Dobývacím prostoru Poštorná
V současnosti provádí naše společnost těžení nerostů v dobývacím prostoru Poštorná. Jedná se o těžení, převozy a uložení materiálu na upravené skládky. Tento materiál je připraven na expedici pro západní Evropu pro další zpracování.

Činnost na Hlavním odvodňovacím zařízení Jižní Moravy
Od začátku roku jsme se ujali činnosti na modernizaci a údržbě melioračních zařízení v oblasti Jižní Morava. Po desetiletí se tento systém jen málo udržoval a po převzetí zařízení do vlastnictví PÚ ČR byly na tuto činnost vyčleněny finanční prostředky. V první fázi provádíme zásahy především na odstraňování havarijních stavů tohoto zařízení – především modernizaci technologií. Po jejím odstranění, těchto závažných stavů, bude prováděna modernizace zřízení, objektů a přidružených souborů tak, aby zařízení bylo plně funkční a sloužilo svému účelu.

Založení nové provozovny SČ-VM Žarošice
Vzhledem k naši činnosti na provozu a údržbě melioračního zařízení, především jeho rozsahu, zřídila naše společnost provozovnu na opravu a údržbu kalových čerpadel GFHU, kterými je převážně toto zařízení osazeno. Servis je v současnosti plně funkční, vybaven zařízením které odborně a operativně provede jakýkoliv zásah na tomto zařízení od běžné údržby až po generální opravu – popřípadě dodá i čerpadlo nové.

Zprovoznění audio-video techniky v našem společenském zařízení
V tomto období byla zmodernizována audio-video technika v našem společenském zařízení v sále Katolického domu v Žarošicích. Zájemcům můžeme nabídnout špičkové ozvučení a projekci na velkoplošném plátně přes datový systém, ale i klasickými nosiči DVD, USB atd.