novinky

Pronájem společenského sálu

Naše společnost se rozhodla, že dá do pronájmu kulturní zařízení, které se nachází v sídle firmy. Jedná se o společenský sál a přilehlé prostory. Sál má kapacitu 220 sedících míst, je vybaven audio-vizuální technikou s možností propojení s PC sítí. Zájemci se mohou přihlásit na telefonicky na čísle 518 631 644 a nebo poštou na adrese sekretariat@meliorace.cz.

Tags: 

Autobusová doprava

Upozorňujeme klienty, kteří využívali naši službu v autobusové dopravě, že tato z technických a organizačních důvodů probíhajících v naší společnosti je dočasně přerušena. O znovu zahájení budeme včas informovat.

Tags: 

Wifi v sále

Pro potřeby našich hostů byl posílen wifi signál také v sále Katolického domu v Žarošicích.

Tags: