Revitalizace vodní nádrže Šmolesy

Novou stavbou pro naši společnost je revitalizace vodní nádrže Šmolesy v k.ú. Letonice. Jedná se o vyčistění nádrže od sedimentů, zpevnění břehů a modernizace bezpečnostního přelivu. Práce jsme chtěli zahájit v polovině měsíce února letošního roku, ale klimatické podmínky přerušily i přípravné práce na tuto stavbu.

Retenční nádrže Na Špitálkách

Práce na retenčních nádržích Na Špitálkách byly pozastaveny z důvodu špatné geologie zemin, které se mají použít do tělesa hrází. Pokoušeli jsme se najít v celé ploše budoucí zátopy vhodné zeminy do těsnícího zámku hráze, ale po provedení geotechnických zkoušek byl výsledek negativní. Zemina která se zde nachází je nevhodná k tomuto použití a čekáme na rozhodnutí investora jak bude stavba pokračovat dále.

Kanalizace Velké Meziříčí

Jedná se bodování nové kanalizace v městské části Velkého Meziříčí včetně vystrojení přečerpávacích stanic a přechodem liniového vedení přes řeku. Stavba byla zahájena v řijnu loňského roku a pokud klimatické podmínky dovolí, ukončení je plánováno na březen tohoto roku

Zakázka Dolní Počernice

Naše společnost se od pozimu loňského roku podílí na výstavbě bytového komplexu v Praze Dolních Počernicích. Provádí zde kopletní zemní práce které spočívají v přípravě území, zhotovení základových pasů, přípravy podloží pod základové desky, přípravu pro zdravotně technické instalace, drenáž, komunikace a konečné terénní úpravy. Ukončení díla je plánováno na pololetí letošního roku.

Stránky