Kanalizace Velké Meziříčí

Jedná se bodování nové kanalizace v městské části Velkého Meziříčí včetně vystrojení přečerpávacích stanic a přechodem liniového vedení přes řeku. Stavba byla zahájena v řijnu loňského roku a pokud klimatické podmínky dovolí, ukončení je plánováno na březen tohoto roku

Zakázka Dolní Počernice

Naše společnost se od pozimu loňského roku podílí na výstavbě bytového komplexu v Praze Dolních Počernicích. Provádí zde kopletní zemní práce které spočívají v přípravě území, zhotovení základových pasů, přípravy podloží pod základové desky, přípravu pro zdravotně technické instalace, drenáž, komunikace a konečné terénní úpravy. Ukončení díla je plánováno na pololetí letošního roku.

Stránky