Rekonstrukce lesních cest v NP CHKO Šumava

V současné době provádí naše společnost rekonstrukci dvou lesních cest v CHKO NP Šumava mezi obcemi Modrava a Strážný. Jedná se o zpevnění lesních cest v celkové délce 3,100 km ve složení tří druhů štěrkodrti, osazení 36 ks svodnic a 5 ks propustků. Zvláštností této stavby je, že jsme pod přísným dohledem správců parku a pohyb těžké mechanizace vyžaduje naprostou přesnost a koordinaci veškerých prací. Termín ukončení této stavby je smluvně stanoven na 31.5.2014. Fotografie z realizace si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Aktuality listopad-prosinec 2013

Zemní práce na bytových domech V Čeňku – Praha
Práce na bytových domech v Dolních Počernicích byly z naší strany ukončeny a dílo bylo předáno investorovi.
Vodní nádrže Na Špitálce okres Třebíč
Práce na dvou vodních nádržích v k.ú. Budkov byly ukončeny a hotové dílo předáno do užívání. Dílo se nachází v nadmořské výšce 481 m.n.m, na vodním toku Jevišovka, délka horní hráze nádrže je 118 m a maximální výška hráze je 5,3 m.

Aktuality říjen 2013

Vodní nádrže Na Špitálce okres Třebíč
Stavební práce dvou vodních nádrží pro Lesy ČR jsou před dokončením. V současné době se klade kamenná dlažba na návodní strany hrází a po té zbývají dodělat konečné terénní úpravy a dílo bude nachystáno k předání.
Zemní práce na bytových domech V Čeňku
Zemní práce jsou před dokončením. Kolaudace celého díla proběhne začátkem měsíce listopad. Z naši činnosti zbývá dodělat objekt odvodnění – jeho dokončení a celkové porovnání ploch před objekty.

Aktuality červen 2013

VN Šmolesy v k.ú. Letonice
Vodní dílo bylo předáno do užívání dne 30.5.2013.
Ochrana vod řeky Dyje v k.ú. Velké Meziříčí
Práce na této stavbě byly ukončeny a předány investorovi do užívání.
Rekonstrukce lesní cesty K Rozhledně
V měsíci květen – červen jsme zrealizovali stavbu rekonstrukce lesní cesty pro LČR LS Ruda nad Moravou. Stavba byla bez vad a nedodělků předána zadavateli.
VN Na Špitálce
V současné době se provádí výstavba bezpečnostních přelivů na obou nádržích.

Bytové domy Dolní Počernice

Na této zakázce byly provedeny veškeré práce požadované investorem. V současnosti probíhá technologická přestávka. Jelikož objekty jsou obehnány lešením a provádí se kladení inženýrských sítí, není možno realizovat konečné terénní úpravy. Po uvolnění manipulačních ploch jsme připraveni na jejich dokončení.

Stránky