Aktuality duben 2015

ČOV Dambořice
Zde byla naše společnost povolána na pomoc při výstavbě ČOV pro obec Dambořice. Zde se jedná o složité založení kruhových nádrží v silně podmočeném terénu.

Opravy lesních cest v polesí Ždánice
Zahájili jsme práce na úpravě lesních cest na celém polesí Ždánice. Tyto cesty byly poškozeny geofyzikálním průzkumem a naším úkolem je tyto cesty dát do původního stavu

Ekologizace Teplárny Planá nad Lužnicí

Tak jak bylo s investorem dohodnuto, práce na výstavbě komunikací a inženýrských sítí byly zahájeny. Etapa č.1, která byla na podzim roku 2014 přerušena, práce na ni byly zahájeny a zároveň se stavba rozšířila o etapu 2 a 3. V současné době se na etapě č.1 dorovnávají podkladní vrstvy komunikací a zahájila se pokládka obrub a dlažeb dle PD

Stavba Inženýrských sítí v Žarošicích

Stavba dle Harmonogramu prací již měla být ukončena. Vlivem dvouměsíčního archeologického průzkumu a nepříznivému počasí se termín výstavby musel posunout na konec měsíce dubna 2015. Ani tento však pravděpodobně nebude dodržen, neboť dne 9.4.2015 naše technika odkryla munici z 2. světové války a tak z důvodu ohrožení zdraví a životů pracovníku byla ještě tento den stavba zastavena a o čekává se pyrotechnický průzkum. Munice, která byla nalezena, byla týž den nálezu odpálena a tím zlikvidována.

Moravské zrcadlení

Dne 21. 2. 2015 nás navždy opustil náš kamarád a přítel – režisér, dramaturg pan Jiří Kos. Jeho iniciativou jsme před dvěma lety ukončili filmový projekt s názvem „Moravské zrcadlení aneb cesta srdce“, jehož byla naše společnost producentem. Jedná se o časosběrný snímek, který se natáčel dva roky. Odpočinkovou formou ukazuje život na jihovýchodní Moravě v okolí Kyjova a především v „bráně Slovácka“ – Žarošic. Ve filmu účinkuje celá řada známých osobností, slovem provází paní Simona Stašová. Bylo natočeno 48 hod záznamu a jeho finální stopáž, připravená pro distribuci, má délku 54 min.

Původní záměr byl, že by film mohla do svého vysílání zařadit ČT2. Bohužel, zatím se nám nepodařilo najít v ČT někoho, kdo by o takový druh pořadu měl zájem, ač si myslíme a nejen my, že právě takových pořadů je v televizním vysílání jako šafránu. Možná je důvodem to, že nemáme anebo neznáme ty správné cesty, které by toto dílo vzaly pod svoje křídla. Proto jsme poptali i komerční televize na našem trhu a na výsledky jednání čekáme. V každém případě, ať už to TV vezme či nikoli, chystáme se na distribuci filmu do obchodní sítě na multimediálním nosiči. Celý projekt bychom chtěli ukončit do předvánočního období letošního roku tak, aby případní zájemci, kteří jsou příznivci jižní Moravy a nejen ti, si mohli tento film nadělit pod letošní vánoční stromeček. Předběžné objednávky přijímáme již dnes na kontaktech naší společnosti.
Po odchodu Jirky Kosa z tohoto světa, jsme se rozhodli na náš web umístit alespoň ukázku tohoto díla a projevit tak malou vzpomínku na pana režiséra, pod jehož taktovkou dílo vzniklo a které tu po něm zůstane. Druhý díl, o kterém jsme mnohokráte hovořili, již zůstane jen v úvahách. Sbohem Jirko.

Aktuality leden 2015

Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů
Letošní mírná zima nám dovoluje, sice omezeně, ale úspěšně pokračovat v pracích na této stavbě. V lednu letošního roku se podařilo dokončit a předat hotový objekt vodovodu a v současné době se realizuje plynovodní řád.

Provoz melioračního zařízení
Jakmile nám to klimatické podmínky dovolí, zahajujeme rekonstrukci čerpací stanice Očov Hodonín.

Komunikace Planá nad Lužnicí
Práce na této zakázce jsou přerušeny a čeká se na příznivé klimatické podmínky, které umožní pokračovat a dokončit toto dílo. V rámci dohod s investorem dojde pravděpodobně k rozšíření této zakázky o objekty, které v původní poptávce nebyly. V současnosti se zpracovává dodatek smlouvy se specifikací rozšíření prací.

Stránky