Aktuality listopad 2018

Naše společnost tímto oznamuje všem svým obchodním partnerům, že k 1.1.2019 ukončuje svou činnost v klasickém stavitelství. Důvodem tohoto jistě závažného rozhodnutí je to, že jsme obhájili a rozšířili dlouhodobou státní zakázku v oblasti své původní činnosti, pro kterou byla v roce 1990 založena, tj. „Provoz a údržba hlavního melioračního zařízení“. Rozsah naší činnosti v tomto oboru byl navýšen oproti minulému období o celé území Moravy a části Čech. Tento rozsah prací a činnosti zcela naplňuje naše pracovní kapacity a již nám nedává prostor abychom se zodpovědně věnovali realizaci jak dopravních, tak i inženýrských staveb.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem investorům, subdodavatelů a orgánům se kterými jsme po dobu více jak třiceti let na různých stavbách potkávali, za převážně vynikající spolupráci a radost, kterou jsme měli z dokončených staveb po celém území České republiky a v mnoha státech za hranicemi našeho státu.

Provoz HOZ v rámci Jihomoravského kraje
V táto oblasti zajišťujeme provoz na 52 objektech. Jedná se o oblast z okresu Znojmo, Brno-venkov a Břeclav. Mimo tato zařízení se nachází v této oblasti i „Centrální odběrný objekt“ , který je na Novomlýnské nádrží a zajišťuje přísun vody pro závlahový systém pro zemědělské pozemky v Podluží. I toto zařízení patří do naši správy a i zde zajišťujeme kompletní službu v rámci provozu a údržby.

Provoz HOZ v rámci Střední Moravy
Pro tuto oblast zajišťujeme provoz a údržbu na 28 objektech. Zde se jedná o oblast okresu Uh. Hradiště, Zlín, Přerov a Prostějov

Provoz HOZ v rámci Severní Moravy
V této oblasti se nachází 16 objektů v okresech Karviná a Nový Jičín

Provoz HOZ v oblasti Jižní Čechy
V této oblasti se nachází 9 objektů v okresech České Budějovice a Tábor

Aktuality listopad 2017

Výstavba parkoviště pro osobní auta – obec Věteřov
Jedná se o zpevnění ploch v intravilánu obce Věteřov. Stavba byla prováděna klasickým způsobem, srovnání plání do předepsaného sklonu a spádu, zhutnění pláně, posyp krytu kamenivem frakce 0/63 a 0/32. Celá plocha bude uzavřena zámkovou dlažbou

Práce na dálnici D1

V polovině dubna jsme zahájili práce na dálnici D1 v úseku Šternov – Ostředek kolem 42. km dálnice.

Aktuality

Výstavba polních cest – obec Letonice
Jedná se o zpevnění polních cest v k.ú. Letonice okre Vyškov. Stavba byla prováděna klasickým způsobem, srovnání plání do předepsaného sklonu a spádu, zhutnění pláně, posyp krytu kamenivem frakce 0/63 a 0/32. Celá vozovka byla uzavřena drobným kamenivem a zhutněna.
Provoz HOZ v rámci Jihomoravského kraje
V letošním roce naše společnost provedla 50 ks zásahů na modernizaci a rekonstrukci objektů čerpacích stanic. Převážně se jednalo o kompletní rekonstrukce elektroinstalace, opravy a výměny čerpadel a jejich ovládání. Některé z objektů byly osazeny novým oplocením, terénních úprav a dalších stavebních prací

Práce hornickým způsobem
V rámci této zakázky jsme od května letošního roku prováděli odvoz skryvky a těžbu zeminy pro druhotné zpracování v dobývacím prostoru Keramických závodů v Poštorné. Tyto práce ještě nejsou ukončeny a pravděpodobně sklouznou do roku příštího.

Servis čerpací techniky
V našem areálu jsme vytvořili servisní středisko pro opravu a servis čerpadel. Zaměřujeme se především na opravu a servis kalových čerpadel řady GFHU. Mimo opravené čerpadla, dodáváme i čerpadla nová.

Z naší činnosti

Těžení nerostů v Dobývacím prostoru Poštorná
V současnosti provádí naše společnost těžení nerostů v dobývacím prostoru Poštorná. Jedná se o těžení, převozy a uložení materiálu na upravené skládky. Tento materiál je připraven na expedici pro západní Evropu pro další zpracování.

Činnost na Hlavním odvodňovacím zařízení Jižní Moravy
Od začátku roku jsme se ujali činnosti na modernizaci a údržbě melioračních zařízení v oblasti Jižní Morava. Po desetiletí se tento systém jen málo udržoval a po převzetí zařízení do vlastnictví PÚ ČR byly na tuto činnost vyčleněny finanční prostředky. V první fázi provádíme zásahy především na odstraňování havarijních stavů tohoto zařízení – především modernizaci technologií. Po jejím odstranění, těchto závažných stavů, bude prováděna modernizace zřízení, objektů a přidružených souborů tak, aby zařízení bylo plně funkční a sloužilo svému účelu.

Založení nové provozovny SČ-VM Žarošice
Vzhledem k naši činnosti na provozu a údržbě melioračního zařízení, především jeho rozsahu, zřídila naše společnost provozovnu na opravu a údržbu kalových čerpadel GFHU, kterými je převážně toto zařízení osazeno. Servis je v současnosti plně funkční, vybaven zařízením které odborně a operativně provede jakýkoliv zásah na tomto zařízení od běžné údržby až po generální opravu – popřípadě dodá i čerpadlo nové.

Zprovoznění audio-video techniky v našem společenském zařízení
V tomto období byla zmodernizována audio-video technika v našem společenském zařízení v sále na Katolického domu v Žarošicích. Zájemcům můžeme nabídnout špičkové ozvučení a projekci na velkoplošném plátně přes datový systém, ale i klasickými nosiči DVD, USB atd.

Stránky